Thi công Hottaping và Line stop cho các đường ống công nghệ

Hotline: 0947 999 867
Trang chủ
HÌNH ẢNH NỔI BẬT
Quảng cáo
Tập trung vào việc đảm bảo khả năng hoạt động của nhà máy; các đường ống công nghệ vận hành liên tục, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ, can thiệp an toàn và hiệu quả cho việc bảo trì, sữa chữa khẩn cấp và quan trọng cho nhà máy trong quá trình vận hành để loại bỏ rủi ro và giảm thiểu việc ngừng hoạt động ngoài ý muốn

Ứng dụng Hot Tap:
  • Áp dụng cho các nhà máy điện, dầu khí, lọc hóa dầu, hóa chất ...
  • Tạo điểm kết nối mới hoặc kết nối nhánh
  • Tạo điểm truy cập để gắn Line Stop
  • Lấy mẫu vật liệu đường ống hiện có để phân tích
  • Cài đặt một điểm thông hơi hoặc điểm thoát nước
  • Chèn đầu dò hoặc các thiết bị đo


 

ĐỐI TÁC & NHÀ CUNG CẤP